Back to top

سفری به ارمنستان و گرجستان

2 個の投稿 / 0の新しい投稿
最終投稿
WS Member ユーザー WS Member の写真
سفری به ارمنستان و گرجستان

با درود فراوان به دوستان
سفری را در تاریخ 26.خرداد به ارمنستان و کرجستان برنامه ریزی کردم اگر دوستی تمایل به آمدن دارد لطفاً لوازم سفر را آماده کند و پیام بدهد مرز جلفا همدیگر رو میبینیم دوستار شما رضا

WS Member ユーザー WS Member の写真
درود

درود بر شما آقا رضا

سفر خوب و بی خطری داشته باشید

اگه بدنبال پیدا کردن سایکل توریست های خارجی برای همرکاب شدن هستید در همین قسمت پستی به زبان انگلیسی بگذارید

سپاس فراوان

فرید
مترجم بخش فارسی